ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา... 4/24/2018[อ่าน : 332 ครั้ง]
 • ประกาศ เรื่องรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช และ ระดับ ปวส ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อทดแทนผู้สละส... (รอบ 2) **NEW!**[อ่าน : 287 ครั้ง]
 • ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 4/5/2018[อ่าน : 656 ครั้ง]
 • ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ การเปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 22/2/61[อ่าน : 294 ครั้ง]
 • ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคแพร่เปิดรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา 16/2/61[อ่าน : 404 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรมล่าสุด
วท.แพร่ จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ระ...

วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561 [อ่าน : 8 ครั้ง]

คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ร่วมต...

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 [อ่าน : 6 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ผลงานทางวิชาการ
 • นายทวิทย์ วุฒิโอสถ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 5/3/2018[อ่าน : 63 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าว แผนก/งาน
ข่าวสารจากแผนกวิชา

[อ่าน : 242 ครั้ง]

ข่าวสารจาก ฝ่าย/งาน

[อ่าน : 104 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดเอกสาร (จากฝ่าย/งาน)
 • ตัวอย่างเอกสารการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 14/2/2561[อ่าน : 36 ครั้ง]
 • รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2557 (จากงานประกันฯ) ◄ จากงานประกันฯ[อ่าน : 50 ครั้ง]
 • คู่มือการใช้งานระบบ V-COP สำหรับนักเรียน นักศึกษา (จากงานศูนย์ข้อมูลฯ) [อ่าน : 49 ครั้ง]
 • แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ปีงบประมาณ 2560 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ (จากงานแผนฯ) [อ่าน : 47 ครั้ง]
 • แบบฟอร์มการเขียนโครงการ (จากงานแผนฯ) [อ่าน : 61 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรมของสถานศึกษา
วท.แพร่ ส่งนักศึกษาอาชีวะพันธุ...

10/5/2018 [อ่าน : 15 ครั้ง]

วิทยาลัยเทคนิคแพร่จัดปฐมนิเทศแ...

3/5/2561 [อ่าน : 15 ครั้ง]

วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ประชุมผู้ปก...

3/5/2561 [อ่าน : 10 ครั้ง]

วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จัดประเพณีส...

4/19/61 [อ่าน : 21 ครั้ง]

วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ขอแสดงความย...

4/19/61 [อ่าน : 25 ครั้ง]

สถานศึกษาสังกัดอาชีวะศึกษาจังห...

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่........ [อ่าน : 97 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
สื่อวีดีโอ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบ...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้ [อ่าน : 91 ครั้ง]

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญ...

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตรสถาบันการอาชีวศึกษา [อ่าน : 65 ครั้ง]

กิจกรรม 999,999 คน วิทยาลัยเทค...

กิจกรรม 999,999 คน วิทยาลัยเทคนิคแพร่ [อ่าน : 56 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูล (งานแผนฯ)
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูล (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูล (งานประกันฯ)
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูล (งานบัญชี)
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูล (งานบัญชี-2)
ข้อมูลเพิ่มเติม