ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 1 9/11/61[อ่าน : 20 ครั้ง]
 • ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคแพร่เปิดรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา 26/10/2561[อ่าน : 77 ครั้ง]
 • ประกาศ รายชื่อ นักเรียน นักศึกษา ที่เข้ารับการอบรมการทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 13/9/2561[อ่าน : 201 ครั้ง]
 • ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคแพร่เปิดรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา 6/8/2561[อ่าน : 182 ครั้ง]
 • ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา... 4/24/2018[อ่าน : 611 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรมล่าสุด
วท.แพร่ ร่วมแสดงนิทรรศการ “การ...

วันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2561 [อ่าน : 16 ครั้ง]

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ จัดแข่งข...

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 [อ่าน : 8 ครั้ง]

วิทยาลัยเทคนิคแพร่แนะนำครูผู้ส...

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 [อ่าน : 32 ครั้ง]

วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ร่วมสืบสานป...

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 [อ่าน : 10 ครั้ง]

วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จัดโครงการช...

วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 [อ่าน : 9 ครั้ง]

บริษัท วิสดอมไวด์ จำกัด จัดโคร...

วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 [อ่าน : 8 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดเอกสาร (จากฝ่าย/งาน)
 • เอกสาร ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (งานบัญชี) 7/11/2561[อ่าน : 7 ครั้ง]
 • เอกสารแผนพัฒนาตนเอง ( แผนก ) 23/7/2561[อ่าน : 79 ครั้ง]
 • เอกสารเกี่ยวข้อง กับความปลอดภัยในสถานศึกษา 2/7/2561[อ่าน : 74 ครั้ง]
 • เอกสารการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 2/7/2561[อ่าน : 32 ครั้ง]
 • เอกสารประกอบการประชุมเรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 6/12/2018[อ่าน : 250 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
บอร์ดประกาศข่าวจากทางวิทยาลัยฯ
ข้อมูลเพิ่มเติม
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
ข้อมูลเพิ่มเติม
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยเทคนิคแพร่
ชั่วโมง PLC แผนกช่างเทคนิคพื้น...

26/6/61 [อ่าน : 99 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรมทั้งหมดของสถานศึกษา
นักศึกษา ปวส.2 วท.แพร่ เตรียมพ...

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 [อ่าน : 9 ครั้ง]

สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ...

วันศุกร์ ที่26 ตุลาคม 2561 [อ่าน : 7 ครั้ง]

วท.แพร่ รับมอบ ชุดหุ่นยนต์แขนก...

วันศุกร์ ที่26 ตุลาคม 2561 [อ่าน : 9 ครั้ง]

วท.แพร่ ร่วมแสดงความยินดี กับ...

16/10/61 [อ่าน : 7 ครั้ง]

งานทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคแพร่...

10/10/61 [อ่าน : 10 ครั้ง]

วท.แพร่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จ...

18/9/61 [อ่าน : 24 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
สื่อวีดีโอ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบ...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้ [อ่าน : 149 ครั้ง]

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญ...

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตรสถาบันการอาชีวศึกษา [อ่าน : 100 ครั้ง]

กิจกรรม 999,999 คน วิทยาลัยเทค...

กิจกรรม 999,999 คน วิทยาลัยเทคนิคแพร่ [อ่าน : 96 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูล (งานแผนฯ)
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูล (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูล (งานประกันฯ)
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูล (งานบัญชี)
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูล (งานบัญชี-2)
 • รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ 30 กันยายน 2561 30/10/2561[อ่าน : 12 ครั้ง]
 • รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [อ่าน : 20 ครั้ง]
 • รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2560 [อ่าน : 79 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม