ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ การเปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 22/2/61[อ่าน : 123 ครั้ง]
 • ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคแพร่เปิดรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา 16/2/61[อ่าน : 249 ครั้ง]
 • งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี พ.ศ. 2561 1/26/2018[อ่าน : 41 ครั้ง]
 • ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องวัดมุมแบบประมวลผลรวมพร้อม อุปกรณ์ จำนวน 3 รายการฯ 7/12/2560[อ่าน : 61 ครั้ง]
 • ประกาศ วิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ อ... -[อ่าน : 50 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
บอร์ดประกาศข่าวจากทางวิทยาลัยฯ
ตารางการรับสมัคร นักเรียน-นักศ...

29/1/2561 [อ่าน : 134 ครั้ง]

วิทยาลัยเทคนิคแพร่เปิดรับสมัคร...

29/1/2561 [อ่าน : 125 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรมล่าสุด
สถานศึกษาสังกัดอาชีวะศึกษาจังห...

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่........ [อ่าน : 30 ครั้ง]

วิทยาลัยเทคนิคแพร่ สถานศึกษาสอ...

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 [อ่าน : 22 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ผลงานทางวิชาการ
 • นายทวิทย์ วุฒิโอสถ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 5/3/2018[อ่าน : 24 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าว แผนก/งาน
ข่าวสารจากแผนกวิชา

[อ่าน : 111 ครั้ง]

ข่าวสารจาก ฝ่าย/งาน

[อ่าน : 59 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดเอกสาร (จากฝ่าย/งาน)
 • ตัวอย่างเอกสารการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 14/2/2561[อ่าน : 12 ครั้ง]
 • รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2557 (จากงานประกันฯ) ◄ จากงานประกันฯ[อ่าน : 32 ครั้ง]
 • คู่มือการใช้งานระบบ V-COP สำหรับนักเรียน นักศึกษา (จากงานศูนย์ข้อมูลฯ) [อ่าน : 26 ครั้ง]
 • แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ปีงบประมาณ 2560 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ (จากงานแผนฯ) [อ่าน : 32 ครั้ง]
 • แบบฟอร์มการเขียนโครงการ (จากงานแผนฯ) [อ่าน : 42 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรมของสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จัดปฐมนิเทศ...

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 [อ่าน : 12 ครั้ง]

วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ขานรับนโยบา...

2/10/2018 [อ่าน : 31 ครั้ง]

วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ร่วมโชว์ผลง...

2/10/2018 [อ่าน : 38 ครั้ง]

วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จัดการแข่งข...

2/10/2018 [อ่าน : 80 ครั้ง]

วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ขอแสดงความย...

2/10/2018 [อ่าน : 65 ครั้ง]

งานวิจัย วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จั...

25 มกราคม 2561 [อ่าน : 33 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
สื่อวีดีโอ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบ...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้ [อ่าน : 71 ครั้ง]

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญ...

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตรสถาบันการอาชีวศึกษา [อ่าน : 45 ครั้ง]

กิจกรรม 999,999 คน วิทยาลัยเทค...

กิจกรรม 999,999 คน วิทยาลัยเทคนิคแพร่ [อ่าน : 39 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูล (งานแผนฯ)
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูล (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูล (งานประกันฯ)
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูล (งานบัญชี)
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูล (งานบัญชี-2)
ข้อมูลเพิ่มเติม