ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประกาศวิทยาลัยเทคนิคแพร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ -[อ่าน : 15 ครั้ง]
  • ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ [อ่าน : 35 ครั้ง]
  • ประกาศวิทยาลัยเทคนิคแพร่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ อาชีวศึกษา จำนวน... -[อ่าน : 33 ครั้ง]
  • ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู -[อ่าน : 67 ครั้ง]
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราค... -[อ่าน : 45 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 60 - 61
เอกสารแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขา...

ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ระ... [อ่าน : 3 ครั้ง]

เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ...

เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาชีพพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560-2561 [อ่าน : 38 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรมของสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคแพร่จัดตรวจสุขภา...

1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 [อ่าน : 19 ครั้ง]

วท.แพร่ จัดอบรมเชิง ปฏิบัติการ...

30 ตุลาคม พ.ศ. 2560 [อ่าน : 13 ครั้ง]

คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ น...

26 ตุลาคม 2560 [อ่าน : 22 ครั้ง]

วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จัดโครงการค...

25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 [อ่าน : 17 ครั้ง]

วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ร่วมพิธีวาง...

23 ตุลาคม 2560 [อ่าน : 20 ครั้ง]

คณะกรรมการ ศธจ.แพร่ ตรวจเยี่ยม...

คณะกรรมการ ศธจ.แพร่ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน โครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (work experience) ของ... [อ่าน : 17 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประจำวัน (ล่าสุด)
นักวิจัยพัฒนาระบบ Neural netwo...

PTC_news [อ่าน : 7 ครั้ง]

Skype เวอร์ชั่นใหม่ เพิ่มระบบ...

PTC_news [อ่าน : 8 ครั้ง]

Microsoft เปิดตัวระบบปฏิบัติกา...

PTC_news [อ่าน : 13 ครั้ง]

Microsoft เผยโฉม Fluent ระบบดี...

PTC_news [อ่าน : 8 ครั้ง]

นักพัฒนาเตือนให้ระวังเทคนิค Ph...

PTC_news [อ่าน : 12 ครั้ง]

Google สร้างสื่อการสอนแบบใหม่...

PTC_news [อ่าน : 13 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าว แผนก/งาน
ข่าวสารจากแผนกวิชา

[อ่าน : 24 ครั้ง]

ข่าวสารจาก ฝ่าย/งาน

[อ่าน : 15 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
สื่อวีดีโอ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบ...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้ [อ่าน : 30 ครั้ง]

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญ...

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตรสถาบันการอาชีวศึกษา [อ่าน : 11 ครั้ง]

กิจกรรม 999,999 คน วิทยาลัยเทค...

กิจกรรม 999,999 คน วิทยาลัยเทคนิคแพร่ [อ่าน : 14 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดเอกสาร (จากฝ่าย/งาน)
  • รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2557 (จากงานประกันฯ) ◄ จากงานประกันฯ[อ่าน : 10 ครั้ง]
  • คู่มือการใช้งานระบบ V-COP สำหรับนักเรียน นักศึกษา (จากงานศูนย์ข้อมูลฯ) [อ่าน : 8 ครั้ง]
  • แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ปีงบประมาณ 2560 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ (จากงานแผนฯ) [อ่าน : 11 ครั้ง]
  • แบบฟอร์มการเขียนโครงการ (จากงานแผนฯ) [อ่าน : 14 ครั้ง]
  • เผยแพร่โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาครู สู่ศตวรรษที่ 21 (จากอำนวยการ) [อ่าน : 9 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูล (งานแผนฯ)
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูล (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูล (งานประกันฯ)
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูล (งานบัญชี)
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูล (งานบัญชี-2)
ข้อมูลเพิ่มเติม