บอร์ดประกาศข่าวจากทางวิทยาลัยฯ
ปฏิทินการรรับสมัคร นักเรียน นั...

3 ม.ค. 2561 [อ่าน : 35 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องวัดมุมแบบประมวลผลรวมพร้อม อุปกรณ์ จำนวน 3 รายการฯ 7/12/2560[อ่าน : 34 ครั้ง]
  • ประกาศ วิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ อ... -[อ่าน : 33 ครั้ง]
  • ประกาศ วิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องวัดมุมแบบประมวลผลรวมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓ รายการ -[อ่าน : 31 ครั้ง]
  • ประกาศวิทยาลัยเทคนิคแพร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ -[อ่าน : 66 ครั้ง]
  • ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ [อ่าน : 65 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และสิ่งประดิษฐ์ฯ
เอกสารแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขา...

ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ระ... [อ่าน : 136 ครั้ง]

เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ...

เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาชีพพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560-2561 [อ่าน : 172 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
วันสำคัญ
วันครู

แหล่งที่มา https://goo.gl/images/ijNgmr [อ่าน : 5 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรมของสถานศึกษา
วท.แพร่ ร่วมกับสำนักงานขนส่งจั...

1-7 ธันวาคม 2560 [อ่าน : 19 ครั้ง]

วท.แพร่ จัดอบรม คณะผู้บริหาร ค...

2 ธ.ค. 2560 [อ่าน : 23 ครั้ง]

วิทยาลัยเทคนิคแพร่จัดตรวจสุขภา...

1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 [อ่าน : 36 ครั้ง]

วท.แพร่ จัดอบรมเชิง ปฏิบัติการ...

30 ตุลาคม พ.ศ. 2560 [อ่าน : 26 ครั้ง]

คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ น...

26 ตุลาคม 2560 [อ่าน : 30 ครั้ง]

วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จัดโครงการค...

25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 [อ่าน : 34 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประจำวัน (ล่าสุด)
นักวิจัยพัฒนาระบบ Neural netwo...

PTC_news [อ่าน : 14 ครั้ง]

Skype เวอร์ชั่นใหม่ เพิ่มระบบ...

PTC_news [อ่าน : 17 ครั้ง]

Microsoft เปิดตัวระบบปฏิบัติกา...

PTC_news [อ่าน : 35 ครั้ง]

Microsoft เผยโฉม Fluent ระบบดี...

PTC_news [อ่าน : 18 ครั้ง]

นักพัฒนาเตือนให้ระวังเทคนิค Ph...

PTC_news [อ่าน : 22 ครั้ง]

Google สร้างสื่อการสอนแบบใหม่...

PTC_news [อ่าน : 27 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าว แผนก/งาน
ข่าวสารจากแผนกวิชา

[อ่าน : 62 ครั้ง]

ข่าวสารจาก ฝ่าย/งาน

[อ่าน : 34 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
สื่อวีดีโอ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบ...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้ [อ่าน : 50 ครั้ง]

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญ...

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตรสถาบันการอาชีวศึกษา [อ่าน : 30 ครั้ง]

กิจกรรม 999,999 คน วิทยาลัยเทค...

กิจกรรม 999,999 คน วิทยาลัยเทคนิคแพร่ [อ่าน : 30 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดเอกสาร (จากฝ่าย/งาน)
  • รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2557 (จากงานประกันฯ) ◄ จากงานประกันฯ[อ่าน : 20 ครั้ง]
  • คู่มือการใช้งานระบบ V-COP สำหรับนักเรียน นักศึกษา (จากงานศูนย์ข้อมูลฯ) [อ่าน : 13 ครั้ง]
  • แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ปีงบประมาณ 2560 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ (จากงานแผนฯ) [อ่าน : 16 ครั้ง]
  • แบบฟอร์มการเขียนโครงการ (จากงานแผนฯ) [อ่าน : 27 ครั้ง]
  • เผยแพร่โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาครู สู่ศตวรรษที่ 21 (จากอำนวยการ) [อ่าน : 19 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูล (งานแผนฯ)
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูล (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูล (งานประกันฯ)
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูล (งานบัญชี)
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูล (งานบัญชี-2)
ข้อมูลเพิ่มเติม