บอร์ดประกาศข่าวจากทางวิทยาลัยฯ
รับสมัคร

รับสมัคร [อ่าน : 123 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
บอร์ดประกาศข่าวจากทางวิทยาลัยฯ/2
เอกสาร การประชุมวิชาการวิจัย แ...

19/12/61 [อ่าน : 3 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกเครื่องกัดซีเอ็นซีพร้อมอุปกรณ์ 23/11/2561[อ่าน : 51 ครั้ง]
  • ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 1 9/11/61[อ่าน : 67 ครั้ง]
  • ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล 20/11/2561[อ่าน : 51 ครั้ง]
  • ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคแพร่เปิดรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา 26/10/2561[อ่าน : 123 ครั้ง]
  • ประกาศ รายชื่อ นักเรียน นักศึกษา ที่เข้ารับการอบรมการทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 13/9/2561[อ่าน : 227 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรมล่าสุด
วท.แพร่ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมควา...

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 [อ่าน : 13 ครั้ง]

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดก...

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 [อ่าน : 7 ครั้ง]

วิทยาลัยเทคนิคแพร่ร่วมให้บริกา...

วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 [อ่าน : 8 ครั้ง]

คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ น...

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 [อ่าน : 8 ครั้ง]

  วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ร่วมพิธี...

วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2561 [อ่าน : 8 ครั้ง]

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่...

29/11/2561 [อ่าน : 23 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดเอกสาร (จากฝ่าย/งาน)
  • เอกสาร การประชุมวิชาการวิจัย และนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 (ABSTRACT) 19/12/61[อ่าน : 3 ครั้ง]
  • คำสั่งทำแฟ้มพอเพียงของแผนกวิชา ปี 2560 13/12/2561[อ่าน : 31 ครั้ง]
  • กำหนดการแข่งขันออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 3-7 ธันวาคม 2561 ณ แผนกวิชาช่... 19/11/2561[อ่าน : 56 ครั้ง]
  • เอกสาร ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (งานบัญชี) 7/11/2561[อ่าน : 31 ครั้ง]
  • เอกสารแผนพัฒนาตนเอง ( แผนก ) 23/7/2561[อ่าน : 87 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
ข้อมูลเพิ่มเติม
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยเทคนิคแพร่
เผยแพร่ผลงานผลการพัฒนาคุณภาพกา...

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ [อ่าน : 11 ครั้ง]

ชั่วโมง PLC แผนกช่างเทคนิคพื้น...

26/6/61 [อ่าน : 112 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรมทั้งหมดของสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จัดสอบธรรมศ...

29/11/2561 [อ่าน : 18 ครั้ง]

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ จัดแข่งข...

วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 [อ่าน : 34 ครั้ง]

คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยเทคนิ...

วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 [อ่าน : 35 ครั้ง]

วท.แพร่ ร่วมแสดงนิทรรศการ “การ...

วันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2561 [อ่าน : 46 ครั้ง]

อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ จัดแข่งข...

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 [อ่าน : 36 ครั้ง]

วิทยาลัยเทคนิคแพร่แนะนำครูผู้ส...

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 [อ่าน : 59 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
สื่อวีดีโอ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบ...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้ [อ่าน : 163 ครั้ง]

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญ...

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตรสถาบันการอาชีวศึกษา [อ่าน : 113 ครั้ง]

กิจกรรม 999,999 คน วิทยาลัยเทค...

กิจกรรม 999,999 คน วิทยาลัยเทคนิคแพร่ [อ่าน : 107 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูล (งานแผนฯ)
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูล (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูล (งานประกันฯ)
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูล (งานบัญชี)
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูล (งานบัญชี-2)
ข้อมูลเพิ่มเติม