ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประกาศ รายชื่อ นักเรียน นักศึกษา ที่เข้ารับการอบรมการทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 13/9/2561[อ่าน : 136 ครั้ง]
  • ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคแพร่เปิดรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา 6/8/2561[อ่าน : 141 ครั้ง]
  • ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา... 4/24/2018[อ่าน : 554 ครั้ง]
  • ประกาศ เรื่องรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช และ ระดับ ปวส ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อทดแทนผู้สละส... (รอบ 2) **NEW!**[อ่าน : 531 ครั้ง]
  • ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 4/5/2018[อ่าน : 820 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดเอกสาร (จากฝ่าย/งาน)
  • เอกสารแผนพัฒนาตนเอง ( แผนก ) 23/7/2561[อ่าน : 62 ครั้ง]
  • เอกสารเกี่ยวข้อง กับความปลอดภัยในสถานศึกษา 2/7/2561[อ่าน : 63 ครั้ง]
  • เอกสารการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 2/7/2561[อ่าน : 26 ครั้ง]
  • เอกสารประกอบการประชุมเรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 6/12/2018[อ่าน : 224 ครั้ง]
  • แนวทางการดำ เนินงาน สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 5/6/2561[อ่าน : 36 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
บอร์ดประกาศข่าวจากทางวิทยาลัยฯ
“ขอแสดงความยินดี” กับนักเรียน...

21/6/61 [อ่าน : 54 ครั้ง]

โครงการอนุชนชาวนาไทย

4/6/61 [อ่าน : 45 ครั้ง]

แนวทางการดำ เนินงาน สถานศึกษาค...

5/6/2561 [อ่าน : 39 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
ข้อมูลเพิ่มเติม
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยเทคนิคแพร่
ชั่วโมง PLC แผนกช่างเทคนิคพื้น...

26/6/61 [อ่าน : 89 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรมล่าสุด
วท.แพร่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จ...

18/9/61 [อ่าน : 13 ครั้ง]

งานทวิภาคี จัดอบรมเชิงปฏิบัติก...

18/9/61 [อ่าน : 11 ครั้ง]

วิทยาลัยเทคนิคแพร่รับการตรวจปร...

18/9/61 [อ่าน : 9 ครั้ง]

ชมรมศิษย์เก่าพระวิษณุกรรมแพร่...

18/9/61 [อ่าน : 14 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรมทั้งหมดของสถานศึกษา
วท.แพร่ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรต...

12/08/2018 [อ่าน : 20 ครั้ง]

วิทยาลัยเทคนิคแพร่มอบเหรียญราง...

15/8/2561 [อ่าน : 87 ครั้ง]

วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จัดโครงการพ...

1/8/2561 [อ่าน : 35 ครั้ง]

วิทยาลัยเทคนิคแพร่ร่วมประกอบพิ...

1/8/2561 [อ่าน : 28 ครั้ง]

คณะผู้บริหารและนักเรียน นักศึก...

25/7/61 [อ่าน : 47 ครั้ง]

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ...

25/7/61 [อ่าน : 48 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
สื่อวีดีโอ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบ...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้ [อ่าน : 139 ครั้ง]

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญ...

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตรสถาบันการอาชีวศึกษา [อ่าน : 97 ครั้ง]

กิจกรรม 999,999 คน วิทยาลัยเทค...

กิจกรรม 999,999 คน วิทยาลัยเทคนิคแพร่ [อ่าน : 86 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูล (งานแผนฯ)
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูล (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูล (งานประกันฯ)
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูล (งานบัญชี)
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูล (งานบัญชี-2)
ข้อมูลเพิ่มเติม