ผลงาน นักเรียน นักศึกษา

1. Indigo Tie Dyeing กับสารสกัดจากเปลือกผลไม้